Дисертації

Зінченко О.С.   “Духовний ареал українського літературного барокко (в зіставленні з французьким національним варіантом”), спеціальність 035 Філологія (10.01.06 – теорія літератури)

Вереітіна І.А. «Інтегроване навчання майбутніх екологів професійно орієнтованого спілкування англійською мовою»,  спеціальність 011 Науки про освіту  (13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови)

Огреніч М.А. «Формування мовленнєвого етикету в майбутніх економістів в англомовному діловому спілкуванні»,  спеціальність  011 Науки про освіту (13.00.02 – теорія  та методика навчання (германські мови)

Попель О.В. «Методика навчання майбутніх інженерів англомовної презентації технічного обладнання», спеціальність 011 Науки про освіту  (13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови)

Саргсян К.Ж.

Шепель М.Є.  «Педагогічні умови адаптації майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професіїної діяльності», спеціальність 011 Науки про освіту (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)

Яковлєва М.Л. «Формування загальнокультурної компетентності студентів економічних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів»,  спеціальність 011 Науки про освіту (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)