Історія кафедри

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Кафедра іноземних мов розпочала свою роботу ще в довоєнні роки. З 1930-го по 1963 р. кафедру очолював старший викладач Григорій Соломонович Кац. На той час штат кафедри становив 9 осіб. На кафедрі викладали англійську мову, з 1951 р. − німецьку, а з 1960 р. − і французьку мову. Основним напрямом методичної роботи кафедри того періоду була розробка навчально-методичних матеріалів за спеціальностями інституту. У 1960 р. вийшов друком підручник Г. С. Каца «Технічна література з борошномельного виробництва англійською мовою», який і сьогодні становить інтерес завдяки широкій методичній базі та фундаментальній лексикологічній розробці навчального матеріалу.

У 1963−1986 рр. кафедрою завідував доктор педагогічних наук, професор Йосип Мойсейович Берман. Видатний вчений-методист і педагог, дослідник у галузі методики викладання англійської мови у вищих навчальних закладах, він започаткував оригінальний науковий та методичний напрям у навчанні читанню іноземною мовою. Впровадження методичної концепції Й.М. Бермана у навчальний процес, створення на її базі програмно-методичного забезпечення дисциплін кафедри сприяло появі на кафедрі своєї оригінальної методики навчання іноземних мов, а також забезпечило підготовку кількох поколінь кваліфікованих викладачів, які володіють цією методикою. Численні наукові праці проф. Й.М. Бермана (загалом їх було опубліковано понад 200), найбільш відомими з яких є «Методика викладання іноземних мов», «English grammar», «Методика навчання англійській мові», стали навчальними посібниками для багатьох методистів, педагогів та дослідників − послідовників та учнів вченого.

У 1970−1980 рр. на кафедрі працювала аспірантура за напрямом «Педагогіка та методика навчання іноземної мов», де пройшли підготовку 17 кандидатів наук та доцентів. Деякі з них після захисту кандидатських дисертацій повернулися на кафедру викладачами та продовжили справу свого вчителя, зокрема доценти Людмила Борисівна Зукіна, Інесса Станіславівна Михайлова, Марина Олександрівна Панченко. Це була єдина в Радянському Союзі аспірантура з методики викладання іноземної мови, що функціонувала у технічному закладі вищої освіти.

У 1986−1996 рр. кафедру очолював кандидат педагогічних наук, доцент Антон Антонович Барбарига. Фахівець з англійської мови вищого рівня, дослідник, він є автором багатьох наукових праць, зокрема, підручника з англійської мови. А.А. Барбарига підготував кількох кандидатів наук за спеціальністю «Теорія та історія педагогіки». Талановитий педагог, доцент А.А. Барбарига декілька років працював у Великій Британії. За ініціативою та завдяки зусиллям А.А. Барбариги в академії було реалізовано перший проект з обміну студентами з провідними британськими університетами. Саме під його керівництвом на кафедрі вперше запрацювали курси іноземних мов для студентів, які згодом трансформувалися в окремий підрозділ академії − Школу іноземних мов «Success».

З 1996 по 2017 p. кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Борисівна Зукіна. Спадкоємиця педагогічних і наукових ідей, закладених проф. Й.М. Берманом, Людмила Борисівна підтримувала традиції кафедри і одночасно доповнила наукову та методичну роботу ще одним напрямом, а саме: навчанням репродуктивному виду мовної діяльності. Таким чином, наукова та методична робота кафедри продовжила розвиток за двома основними напрямами: навчання рецептивному та репродуктивному володінню іноземними мовами. Кафедра розробляла методичні та навчальні посібники за найсучаснішими ефективними методиками викладання, спираючись на досвід і методичні напрацювання попередніх поколінь дослідників − викладачів кафедри. Колектив кафедри робив значний внесок у підготовку наукових кадрів академії: курс лінгвістичної підготовки аспірантів та здобувачів спрямовані на розширення наукового кругозору молодих дослідників, розвиток їхніх інтелектуальних та творчих здібностей, успішне та ефективне входження в сучасний світовий науковий простір.

Майже п’ятнадцять років надає освітні послуги студентам та викладачам академії Центр іноземних мов «Success». На відділеннях англійської, німецької та французької мов слухачі здобувають навички та вміння з практичного володіння іноземними мовами за сучасними навчальними технологіями. Роботою школи, а потім Центру вивчення іноземних мов  «Success» керували викладачі кафедри С.С. Пенежко, К.Ж. Саргсян, Т.А. Анчікова.

Кафедра бере активну участь у міжнародній діяльності академії. У співробітництві з іншими структурними підрозділами ОНАХТ, кафедра проводить заходи за участю викладачів іноземних мов − носіїв мови, організовує щорічний інтенсивний курс французької мови для стажерів Федерації обмінів Франція – Україна (ФОФУ), супроводжує французькі делегації партнерів ОНАХТ, запроваджує професійні стажування студентів та викладачів академії за кордоном. Завдяки зусиллям доц. О. С. Зінченко, з 2016 р. кафедра долучилася до організації літнього університету французької мови як іноземної, спільно з Федерацією Обмінів Франція − Україна та Міжнародним центром українсько-французького співробітництва ОНАХТ.

З 2017 р. кафедрою завідує доц. О.С. Зінченко. На кафедрі плідно працюють доценти, кандидати педагогічних наук – І. А. Вереітіна, О.В. Попель. К.Ж. Саргсян, М.Л. Яковлєва, М.А. Огреніч, ст. викладачі к.пед.наук М.Є. Шепель, В. В. Третяк. Ефективну педагогічну та виховну діяльність ведуть досвідчені кваліфіковані викладачі: О.П. Володіна, О.П. Кучер, З.І. Романюк, П.М. Безніс, Л.Л. Карпінська, Г.Ю. Мартіросян, Н.Л. Добровольська, В.О. Турецький. Забезпечують навчальний процес на кафедрі старші лаборанти Н.В. Анпольська та Т.Г. Островська.