Спеціальність 035 Філологія

Вперше в ОНТУ!  Приймаємо на навчання на СВО “Бакалавр”за спеціальністю 035 “Філологія”, спеціалізація 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно, перша мова – французька).

Приймаємо на навчання абітурієнтів не обов’язково з першою французькою, а і з англійською, німецькою або іншою іноземною мовою!

Навчання має практичну спрямованість. В програмі навчання обов’язкові заняття  з носіями мови – фаховими викладачами цих мов;  практики у Франції та в Україні. Є можливість міжнародних стажувань в інших країнах та участі в програмах академічної мобільності Еразмус+.

ОПП 035 ФІЛОЛОГІЯ (ОНТУ)

Студенти вивчають дисципліни:
 • Французька мова (перша іноземна мова, 4 роки)
 • Англійська мова (друга іноземна мова, 3,5 роки)
 • Третя іноземна мова (за вибором: німецька, іспанська, польська )
 • Лінгвокраїнознавство першої та другої іноземних мов
 • Практика усного та письмового перекладу
 • Медіаграмотність
 • Комп’ютерна лінгвістика
 • Практика перекладу галузевої літератури
 • Сучасна французька література та література франкофонії
 • Методика викладання іноземної мови

Вибіркові дисципліни, які викладаються французькою мовою  (Каталог вибіркових дисциплін):

 • основи економіки,
 • основи товарознавства,
 • сенсорний аналіз харчових продуктів,
 • основи зернового бізнесу,
 • процеси та апарати харчових виробництв,
 • гастроенологічний туризм та ін.