Засідання « круглого столу» на тему: «Мовна політика в Україні та Канаді»

 

28  березня 2022 року на факультеті інноваційних технологій харчування і ресторанно – готельного  бізнесу Одеської національної академії харчових технологій, проведено в дистанційному режимі засідання «круглого столу» на тему: «Мовна політика в Україні та Канаді». Модератор заходу – доцент Ярослава Машарова, У заході взяли участь викладачі та студенти академії – 16 учасників. Студенти зробили такі висновки: 1) мовна політика впливає на функціонування й розвиток мов у державі та визначає її суспільно-політичне життя; 2) одним з основних завдань мовної політики є забезпечення загального засобу комунікації на усій території при одночасному забезпеченні умов для збереження й розвитку мов усіх народів, що населяють цю державу; 3) мовна політика має універсальну структуру, але у кожній країні формується свій особливий варіант мовної політики, оскільки у кожному суспільстві в силу об’єктивних причин складається своя неповторна мовна ситуація; 4) мовна ситуація може спричиняти як мирне співіснування етнічних співтовариств, так і соціальну напруженість і конфронтацію; 5) для досягнення успіху в здійсненні мовної політики важливе значення має вибір її типу та параметрів; 6) однією з основних складових проваджуваної державою мовної політики є правове регулювання функціонування мов, яке й визначає тип їх статусу.