Наукова робота студентів

Наукова робота студентів проводиться за такими напрямами:

– підготовка публікацій студентських робіт (самостійних та у співавторстві з викладачами кафедри);

– участь студентів у наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях ОНТУ;

– участь студентів у Всеукраїнській олімпіади з дисципліни «Іноземна мова»;

– участь у Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт;

– робота наукових студентських гуртків

«Сучасні проблеми українського термінознавства» (керівник Лупол А.В.);

«Термінологічні системи технологічних галузей» (керівники проф. Віват Г.І.,  к.філол.н., доц. Машарова Я.В.);

«Поліглот» (керівник викл. Карпінська Л.Л.);

«Впровадження інформаційно-комунікативних технологій для вивчення української мови як іноземної» (керівник Філіпенко О.І.).