Робочі програми освітніх компонент

СВО БАКАЛАВР

РП Укр.мова як іноземна

РП Українська як іноземна всі спец

Українська мова 051 Філіпенко О.І.

Українська мова 071 Філіпенко О.І.

Українська мова 076 Філіпенко О.І.

Українська мова 241 Філіпенко О.І.

Українська мова 242 Віват Г.І.

Культурна та гастрономічна спадщина України 241 Віват Г.І.

 

СВО “МАГІСТР”

Вереітіна І.А., Попель О.В., Англійська мова (за професійним спрямуванням) 101 Екологія прМПС 101

Вереітіна І.А., Попель О.В. Іноземна мова (за професійним спрямуванням), 122 «Комп’ютерні науки»,

Вереітіна І.А., Попель О.В. Іноземна мова (за професійним спрямуванням), 122 «Комп’ютерні науки»

Вереітіна І.А., Попель О.В. Іноземна мова (за професійним спрямуванням), 123 «Комп’ютерна інженерія»

Вереітіна І.А., Попель О.В. Іноземна мова (за професійним спрямуванням), 123 «Комп’ютерна інженерія»

Вереітіна І.А., Попель О.В. Англійська мова (за професійним спрямуванням) 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Вереітіна І.А., Попель О.В. Ділова та професійна мова 142 «Енергетичне машинобудування»

Вереітіна І.А., Попель О.В. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 144 Теплоенергетика

Вереітіна І.А., Попель О.В. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 185 Нафтогазова інженерія та технології

РП Іноземна мова за фахом — 071 Облік і оподаткування (магістр)

Силабус Іноземна мова за фахом — 071 Облік і оподаткування (магістр)

122 бакалавр Інформаційні управляючі системи та технології робоча програма

122 бакалавр робоча програма

122 Іноземна мова (обов’язкова)бакалавр робоча програма

122 Іноземна мова бакалавр Інформаційні управляючі системи та технології робоча програма

123 Англійська мова бакалавр Мережеві технології та інтернет речей робоча програма

123 Іноземна мова бакалавр Розробка ігор робоча програма

123 Іноземна мова бакалавр Мережеві технології та інтернет речей робоча програма

123Англійська мова бакалавр Розробка ігор робоча програма

Робочі програми (2022—2023)

Шепель М. Є. Деонтологія РПНД 035 бакалавр

Шепель М. Є. ІМПС 281 ПУА 2022 ОНТУ магістр

Шепель М. Є. РП 281 бак ІМПС ОНТУ 2022

Лупол_роб._прогр._УМПС 281_2020

УМтаКДС 075,076 раб. прогр. Лупол

РП Перша ІМ (Французька) Зінченко О.С.

РП Лінгвокраїнознавство ПІМф Зінченко О.С.

РП Друга іноземна мова (франц.) Зінченко О.С.

РП Друга ділова іноземна мова (франц.) Зінченко О.С.

РП УОтаВФ Зінченко О.С.

РП УМДС 2022

РП УНМ 2022

Машарова РП 142магістр Ділова та проф.мова

РП_Ділова_та_професійна_мова_181_Технологічна експертиза та безпека харчової продукції_магістр

Добровольська RP-Lingvokrayinoznavstvo-PIMf

РП ДІМ нім 2022-Добровольська Н.Л.

РП ДДІМ нім 2022-Добровольська Н.Л.

РПНД ІМ в ТД ОП 2022 Шепель

ВК 3.4 РПНД 2022 ДІМ (Шепель)

Українська та зарубіжна культура Віват

Теорія комунікації 035 Віват Лупол

051-2022 Добровольська Іноземна мова та академічне письмо Робоча програма 133 Доктор філософії

2022Менеджмент Попель Іноземна мова та академічне письмо Робоча програма 073 Доктор філософії

2022 Попель Іноземна мова та академічне письмо Робоча програма 076 Доктор філософії

133-2022 Добровольська Іноземна мова та академічне письмо Робоча програма 133 Доктор філософії

2022 Вереітіна І.А. МВВШтаПМ Робоча програма 142 Доктор філософії (1)

2022 – 142 Іноземна мова та академічне письмо Робоча програма Доктор філософії (Вереітіна І. А.)

2022 Вереітіна І.А. МВВШтаПМ Робоча програма 144 Доктор філософії (1) 

2022 – 144 Іноземна мова та академічне письмо Робоча програма Доктор філософії (Вереітіна І. А.)

181-2022 Добровольська Іноземна мова та академічне письмо Робоча програма 181 Доктор філософії

Безніс П. М. 181 Іноземна мова бакалавр

Безніс П. М. 075 Іноземна мова бакалавр

!85 Укр.мова як іноземна