Силабуси (2022—2023)

Силабус Українська мова як іноземна

Спеціальність 035

Силабус 035 ПІМ французька_ 2024 Зінченко, Гончаренко

035 Практична граматика та орфографія французької мови. Зінченко 2024 pdf

Володіна, Кучер Силабус Друга ІМ 035 23

Vivat, Lupol Silabus-ТК-035 (Теорія комунікації)

035 силабус Деонтологія 2023 (1) (Шепель)

Спеціальність 051

Добровольська Silabus_051 Доктор філософії Іноземна мова та академічне письмо

Спеціальність 071

Володіна Силабус 071 Облік та аудит

МашароваУНМ Силабус 071 магістри

Спеціальність 072

Володіна Силабус 072 Фінанси

Спеціальність 073

СИЛАБУС 073 УМПС Лупол 2023

Добровольська Silabus_073 Доктор філософії Іноземна мова та академічне письмо

Попель Silabus_073 Доктор філософії Іноземна мова та академічне письмо

Спеціальність 075, 076

СИЛАБУС 076 УМПС Лупол 2024

Безніс П. М. Силабус бакалавр 075 ІМПС

Lupol-Silabus-UMtaKDS-075.076-

076-Силабус-Ін.мова за проф.спрямуванням Карпінська Л.Л

Добровольська Silabus_076 Доктор філософії Іноземна мова та академічне письмо

076 Силабус 23 бакалаврі Карпінська Л.Л.

Спеціальність 101

Silabus 101 Іноземна мова прав.Безніс 2023pdf

101 2 семестр Безніс 2023

101 3 семестр. Безніс 2023pdf

101 4 семестр. Безніс 2023 pdf

101 5 семестр. Безніс 2023 pdf

101 6 семестр. Безніс 2023 pdf

101 7 семестр. Безніс 2023 pdf

Вереітіна Silabus_101 магістр Англійська мова за проф.спрямув. Екологічна безпека

Спеціальність 122

Вереітіна Silabus_122 бакалавр Англійська мова Інформаційні технології проектування

Вереітіна Silabus_122 бакалавр Англійська мова Інформаційні управляючі – копия

Вереітіна Silabus_122 бакалавр Іноземна мова Інформаційні технології проектування

Вереітіна Silabus_122 бакалавр Іноземна мова Інформаційні управляючі

Вереітіна Silabus_122 магістр Іноземна моваІнформаційні технології проектування

Dobrovolska-Silabus_122-bakalavr-Anglijska-mova-Informatsijni-tehnologiyi-proektuvannya

Спеціальність 123

Вереітіна Silabus_123 бакалавр Англійська мова Розробка ігор

Вереітіна Silabus_123 бакалавр Англійська мова Мережеві технології та інтернет речей

Вереітіна Silabus_123 бакалавр Іноземна мова Розробка ігор

Вереітіна Silabus_123 бакалавр Іноземна моваМережеві технології та інтернет речей

Вереітіна Silabus_123 магістр Іноземна мова за проф. спрямув Компютерні системи і мережі

Dobrovolska-Silabus_123-bakalavr-Anglijska-mova-Merezhevi-tehnologiyi-ta-internet-rechej

Спеціальність 131

Кучер О. П. Силабус IM 131

Спеціальність 133

Silabus Іноземна мова 133 Кучер

Добровольська Silabus_133 Доктор філософії Іноземна мова та академічне письмо

Спеціальність 141

Silabus Іноземна мова 141 Кучер

Спеціальність 142

Вереітіна Silabus_142 магістрДілова та професійна мова

Попель Silabus_142 магістрДілова та професійна мова

Машарова ДтаПМ Силабус 142 магістри

Вереітіна Silabus_142 Доктор філософії Іноземна мова та академічне письмо

2022 Вереітіна МВВШтаПМ Силабус 142 Доктор філософії

Спеціальність 144

Силабус Іноземна мова 144 Безніс

Вереітіна Silabus_144 Доктор філософії Іноземна мова та академічне письмо 

2022 Вереітіна МВВШтаПМ Силабус 144 Доктор філософії

Спеціальність 162

СИЛАБУС 162 УМ Лупол 2024

Silabus Іноземна мова 162 Безніс

Спеціальність 181

СИЛАБУС 181 УМПС Лупол 2024

Silabus-Kucher-IMPS-181

Силабус_Ділова_та_професійна_мова_181_Технологічна експертиза та безпека харчової продукції_магістр

Добровольська Silabus_181 Доктор філософії Іноземна мова та академічне письмо

Безніс П. М. Силабус бакалавр 181 ІМПС

СИЛАБУС 181 технології хліба бакалаври Карпінська Л.Л.2023 (1)

СИЛАБУС-181 Технологічна експертиза бакалаври Карпінська Л.Л.2023(2)

Спеціальність 183

Silabus 183 Іноземна мова.Безніс 2023pdf

183 2 семестр.Безніс 2023pdf

183 3 семестр. Безніс 2023pdf

183 4 семестр. Безніс 2023pdf

183 5 семестр. Безніс 2023pdf

183 6 семестр. Безніс 2023pdf

183 7 семестр. Безніс 2023pdf

Спеціальність 185

Silabus_185-bakalavr-Українська мова як іноземна

Спеціальність 204

СИЛАБУС 204 УМПС Лупол 2024

Спеціальність 241

СИЛАБУС 241 УМПС Лупол 2024

241-Силабус Іноземна мова Карпінська Л.Л

241-Силабус Ділова іноземна мова Карпінська Л

Сілабус Іноземна мова за професійним спрямуванням 241 бакалавр Карпінська Л.Л

Спеціальність 242

Силабус Іноземна мова 242 Кучер

Силабус ПНІМ 242 (маг) Шепель, Кучер

Туристи Силабус 1 к 2024 Володіна

ОК 7 ІМТД Шепель 2023

ВК 3 ДІМ Шепель 2023

Іноземна мова, спец. бакалавр Кучер 2023

ОК1 ПНІМ МАГ Силабус 2023 (Шепель)

ОК2_Іноземна мова_силабус (Шепель)

ОК7_ Іноземна мова в туристичній діяльності_Силабус (1) (Шепель)

ВК3_4_Ділова_іноземна_мова_силабус (Шепель)

Спеціальність 281

Lupol Silabus-UM-281

Шепель М. Є. Силабус 2022 магістр

 

Силабус_Друга ІМ (франц.) Зінченко О.С.

Силабус_Друга ділова ІМ (франц.) Зінченко О.С.

Силабус_Лінгвокраїнознавство ПІМ (франц.)_Зінченко О.С.

Силабус_Перша іноземна мова (франц.)_Зінченко О.С.

Силабус_Університетська освіта та вступ до фаху_Зінченко О.С.

Silabus_Lingvokrayinoznavstvo-DIM-angl. Dobrovolska

Silabvus_Druga-IM-nim-Dobrovolska-N.L.

Silabvus_Druga dilova-IM-nim-Dobrovolska-N.L.

Silabus_Lingvokrayinoznavstvo-DIM-angl. Kucher