Силабуси освітніх компонент

СВО “Бакалавр”

ОК “Англійська мова”   

122

Silabus_122 бакалавр Англійська мова Інформаційні технології проектування (Попель О. В.)

Silabus_122 бакалавр Англійська мова Інформаційні управляючі – копия (Попель О. В.)

Silabus_123 бакалавр Англійська мова Мережеві технології та інтернет речей (Попель О. В.)

Silabus_123 бакалавр Англійська мова Розробка ігор (Попель О. В.)

123 “Комп’ютерна інженерія”   Силабус123 бакалаври Добровольська Н.Л.

183 “Технології захисту навколишнього середовища” 183 Англійська мова Вереітіна І.А.

ОК “Англійська мова за професійним спрямуванням”

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” спец.076 СИЛАБУС Карпінська Л.Л. Силабус 076 Володіна О.П.

101

ОК “Іноземна мова” 

051 “Економіка” ІІМ 051 Турецький В.О. ІМ 051 Володіна О.П..

071

073 “Менеджмент”  Силабус 073 Яковлєва МЛ.    Силабус ІМ 073 Шепель М.Є.

075 “Маркетинг” Силабус ІМ 075 Б Безніс П.М.

076  “Підприємництво. торгівля та біржова діяльність” спец.076 СИЛАБУС Карпінська Л.Л. Силабус 076 Володіна О.П.

Silabus_122 бакалавр Іноземна мова Інформаційні технології проектування (Попель О. В.)

Silabus_122 бакалавр Іноземна мова Інформаційні управляючі (Попель О. В.)

Silabus_123 бакалавр Іноземна мова Розробка ігор (Попель О. В.)

Silabus_123 бакалавр Іноземна моваМережеві технології та інтернет речей (Попель О. В.)

123 “Комп’ютерна інженерія” Силабус123 бакалаври Добровольська Н.Л.

131

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

181 “Харчові технології”  Силабус ІМ 181 Безніс П.М.

183  “Технології захисту навколишнього середовища” 183 Іноземна мова Вереітіна І.А.

241   “Готельно-ресторанна справа” 241 Іноземна мова Карпінська Л.Л.     241 Іноземна мова_ Мартіросян Г.Ю.

242 “Туризм”    Силабус ІМ 242 Шепель М.Є.  Silabus_IMPS-Tretiak-V.V..pdf

281 “Публічне управління та адміністрування”  Силабус ІМ 281 Шепель М.Є.
ОК “Іноземна мова за професійним спрямуванням”

051 “Економіка” ІМПС 051 Турецький В.О.

073 “Менеджмент” Силабус 073_Бак.Шепель

122

123 “Комп’ютерна інженерія” Силабус123 бакалаври Добровольська Н.Л.

141

142   “Енергетичне машинобудування”  Силабус Попель О.В.

144

181 “Харчові технології” Силабус 181 ІМПС Б Безніс П.М. Силабус 181 Турецький В.О. Силабус 181 Володіна О.П.  Silabus Кучер ІМПС 181

185

241  241-Inozemna-mova-Karpinska-L.L.

242 “Туризм”Силабус_ІМПС Шепель М.Є.

ОК “Іноземна мова в туристичній діяльності”

242  “Туризм” Силабус ІМТД Вереітіна І.А.    Силабус ІМТД 242 Шепель М.Є.  Silabus-IMTD-Tretiak-V.V

ОК “Деонтологія”  

035 “Філологія”  Силабус Деонтологія 035 Шепель М.Є.

ОК “Ділова іноземна мова”

241 “Готельно-ресторанна справа”  241 Ділова ін. мова Карпінська Л.Л.   Силабус ДІМ 241 Мартіросян Г.Ю.

242 “Туризм”Силабус ДІМ 242 Шепель М.Є..  Силабус ДІМ 242 Третяк В.В.

ОК “Друга іноземна мова”

242 “Туризм” Силабус_Друга ІМ (німецька) Добровольська Н.Л. ,  Силабус_Друга ІМ (франц.) Зінченко О.С.

ОК “Друга ділова іноземна мова”

242 “Туризм” ,Силабус_Друга ділова ІМ (нім.) Добровольська Н.Л. Силабус_Друга ділова ІМ (франц.)

ОК Культурна та гастрономічна спадщина України”

241 “Готельно-ресторанна справа”  Силабус КГСУ Віват Г.І.

ОК  “Світова культура і мистецтво

242   “Туризм”  Силабус Віват Г.І.

ОК Українська та зарубіжна культура”           

051 “Економіка” Силабус УЗК 051 Віват Г.І.

071 “Облік і аудит” Силабус УЗК 071 Віват Г.І.  Силабус УЗК 071 (заочна) Віват Г.І.

ОК “Українська мова”

051 “Економіка” Силабус УМ 051 Філіпенко О.І.

071 “Облік та оподаткування”  Силабус УМ 071 Філіпенко О.І.

075 “Маркетинг”  Силабус УМ 075 Гриньків О.В.

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” Силабус УМ 076 Філіпенко О.І.

181 “Харчові технології”  Силабус УМ 181 Гриньків О.В.

183  “Технології захисту навколишнього середовища”  Силабус УМ 183 Гриньків О.В.

185   “Нафтогазова інженерія та технології”  Силабус УМ 185 Гриньків О.В.

204  “Технологія виробництва  і переробки продукції тваринництва”   Силабус УМ 204 Гриньків О.В.

241 “Готельно-ресторанна справа”  Силабус УМ 241 Філіпенко О.І.

242 “Туризм”  Силабус УМПС 242 Віват Г.І.

ОК “Українська мова як іноземна”    Силабус УМЯІ Гриньків О.В.

СВО “Магістр”

ОК “Ділова іноземна мова”

075 “Маркетинг” Силабус ДІМ М 075 Яковлєва М.Л.

141 “Електромеханіка, електротехніка та електромеханіка” магістри силабус 141 Вереітіна І.А.

162 Біотехнологія та біоінженерія

ОК “Ділова та професійна мова” 

142 “Енергетичне машинобудування” магістри силабус 142 Холодильні машини та установки –Вереітіна І.А.,      Силабус Попель О.В.

181 “Харчові технології”  Силабус ДПМ Віват Г.І.  Силабус ДПМ 181 Третяк В.В.

ОК “Друга ділова іноземна мова”

242 “Туризм” Силабус_Друга ділова ІМ маг. (франц.)

ОК “Іноземна мова” 

101  “Екологія”     Силабус ІМ 101 Вереітіна І.А.  Силабус ІМ 101 Попель

144 “Теплоенергетика”   ІМ 144 Вереітіна І.А.   ІМ 144 Попель О.В.

ОК “Іноземна мова за професійним спрямуванням”  

122 “Комп’ютерні науки”  Силабус ІМПС 122 Вереітіна І.А.       Силабус Попель О.В.

123  “Комп’ютерна інженерія”   ІМПС 123 СКС ВЕреітіна І.А.   ІМПС 123 КСМ Вереітіна І.А.    Силабус Попель О.В. 

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”   ІМПС 141 Вереітіна І.А.

142   “Енергетичне машинобудування”  ІМПС 142 Вереітіна І.А.   ІМПС 142 Попель О.В.

185 “Нафтогазова справа”   ІМПС 185 Вереітіна І.А.   ІМПС 185 Попель О.В.

ОК “Професійно-наукова іноземна мова”   

ОК “Професійна та наукова іноземна мова”  

242 “Туризм”  Силабус ПНІМ 242 Шепель М.Є.